Taller de Restauración y Artesanía

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

D?acord amb l?exigència legal establerta, es compleix amb l?obligació d?informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web devellabell.ad de l?empresa De Vell a Bell Restauració, d?ara endavant De Vell a Bell, amb NRT F-041045-Z, amb domicili al Carrer de les escoles , 21, codi postal AD600 de Sant Julià de Lòria, Andorra, direcció de correu info@devellabell.ad i telèfon +376 867 686, procedeix a comunicar-los la informació que conforma i regula les condicions d'ús d'aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini devellabell.ad assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de devellabell.ad atorga la condició d'Usuari de devellabell.ad, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués conforme amb elles, s'abstindrà d'utilitzar devellabell.ad.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per De Vell a Bell pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a devellabell.ad

A través de devellabell.adDe Vell a Bellfacilita a l'Usuari l'accés i utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per de Vell a Bell o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar devellabell.ad i els continguts conforme a la legislació vigent, l'Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels Continguts que conformen devellabell.ad, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, l'Usuari s'obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per de Vell a Bell, d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de devellabell.ad, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de devellabell.ad, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, l'Usuari no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de de Vell a Bell, que és titular d'aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el ?copyright? i altres dades identificatives de la reserva de drets de de Vell a Bell o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d'aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L'Usuari s'abstindrà d'obtenir i d'intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s'hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s'emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web devellabell.ad, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a devellabell.ad són propietat de De Vell a Bell o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre?s en cap cas que l?ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l?Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, com tampoc cap dret d?explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de De Vell a Bell, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són de titularitat de De Vell a Bell o de tercers a qui se?ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l?exercici exclusiu dels drets d?explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L?ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de De Vell a Bell o de tercers inclosos en devellabell.ad que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE DEVELLABELL.AD

De Vell a Bell no garanteix la inexistència d'interrupcions o errades en l?accés a devellabell.ad, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant, De Vell a Bell no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l'Usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

De Vell a Bell exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de devellabell.ad i dels Continguts, a l?incompliment de l?expectativa d?utilitat que l'USUARI hagués pogut atribuir a devellabell.ad i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d?informar a l'Usuari sobre l?existència d?altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

De Vell a Bell no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l?absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'accés a devellabell.ad no implica l'obligació per part de De Vell a Bell de controlar l'absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d?eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que De Vell a Bell no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de devellabell.ad, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l?ordinador de l'Usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de devellabell.ad i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, De Vell a Bell, i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, de Vell a Bell advertirà prèviament l'acabament o suspensió de devellabell.ad.

QUALITAT DE DEVELLABELL.AD

Donat l?entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de devellabell.adDe Vell a Bell posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació de les pàgines d?aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

De Vell a Bell exclou de tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de devellabell.ad. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de De Vell a Bell a l'Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d?aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent a la jurisdicció Andorrana, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa Andorrana.

¿Tienes alguna duda?
Deja tu consulta y te respondo lo antes posible

  Si lo prefieres, envíame un correo electrónico clicando en el icono de encima
  Copyright ©2021 De Vell a Bell - Aviso legal - Política de Privacidad - Política de Cookies
  desarrollo web por Pirinuvol.cat
  homeenvelopehighlight
  Català
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram